Κατηγορία: Βιολογικός Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Ποικιλιακή σύνθεση: Cinsant 100%

Τρυγητός: Η ποικιλία τρυγήτε μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου.

Οινοποίηση: Αμέσως μετά τον τρύγο και την αποβοστρύχωση, ο σταφυλοπολτός οδηγείται σε ανοξείδωτες ψυχόμενες δεξαμενές σε θερμοκρασίες μεταξύ 8 και 10 C, όπου και παραμένει για κάποιες ώρες (συνήθως από 6 έως 12) για την εκχύλιση των ερυθρών χρωστικών. Ακολουθεί διαχωρισμός του μούστου από τα στέμφυλα και μεταφορά του σε ψυχόμενες ανοξείδωτες δεξαμενές.
Γευστικό προφίλ: Χαρακτηριστικό αυτής της ποικιλίας είναι η πολύ έντονη επίγευση που αφήνει στον ουρανίσκο.

Συνδυάζεται: Συνδυάζεται άριστα με μέτρια σε αρώματα φαγητά που συνθέτουν την καθημερινή μαγειρική ενός ελληνικού σπιτιού.

Copyright Belias Wines © 2011-2016

~ additional information ~

Developed by Theodore Belidis