Καλλιεργούμε τους ιδιόκτητους αμπελώνες μας εκτάσεως 100 στεμμάτων στις ηλιόλουστες βουνοπλαγιές της παραλίμνιας περιοχής Βαθυλάκου και Ροδίτη Κοζάνης, σε υψόμετρο 300-400 μέτρων.

Η ευρύτερη περιοχή Βαθυλάκου χαρακτηρίζεται από αργιλώδες έδαφος με ενεργό ασβέστιο πάνω από 25%, για αυτό και χρειάζεται υποκείμενο 41b. Συγκεκριμένα, για την εγκατάσταση του γραμμικού αμπελώνα τις οικογένειας Μπελίδη επιλέχτηκαν περιοχές με ισορροπημένη περιεκτικότητα σε άργιλο και ασβέστιο, τα οποία σε συνεργασία με επιλεγμένα υποκείμενα μας δίνουν οίνους ισορροπημένους σε αρώματα και γεύσεις.

Το κλίμα είναι ηπειρώτικο και χαρακτηρίζεται από έντονη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις εποχές. Ο προσανατολισμός του αμπελώνα είναι από Βορρά προς Νότο, έτσι ώστε να λιάζονται τα κλίματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτός είναι και ένας τρόπος απομάκρυνσης των αρρωστιών από το αμπέλι. Επιπλέον, η ανοδική αύρα από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου ευνοεί την ωρίμανση των σταφυλιών. Η παρουσία του ανέμου συμβάλει επίσης στη μειωμένη προσβολή του αμπελώνα από αρρώστιες.

Επιλέχτηκε η βιολογική καλλιέργεια στο σύνολο του αμπελώνα για την καλύτερη ποιότητα σταφυλιών και την τήρηση της παράδοσης.
Η φύτευση είναι αρκετά πυκνή με 320-400 φυτά ανά στρέμμα. Στον αμπελώνα μας μπορεί να βρει κανείς ποικιλίες Γαλλικές: Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Uni blanc.

Καθώς και Ελληνικές: Ροδίτη, Βουλγάρικο, Μοσχόμαυρο, Ξυνόμαυρο, Μαλαγουζιά.

Copyright Belias Wines © 2011-2016

~ additional information ~

Developed by Theodore Belidis